Udbetaling fra vedligeholdelseskonti

Vedligeholdelseskonti skal fortrinsvis bruges til udvendig vedligeholdelse, hvoraf bestyrelsens pålæg og bemærkninger altid har første prioritet.
Man kan bruge indestående på sin konto til indvendig vedligeholdelse, såfremt der ikke er behov for udvendig vedligeholdelse.

 Guide til udbetalinger:

 • En faktura fra en håndværker skal altid stiles til beboeren – aldrig til boligselskabet. Stiles den til boligselskabet, bliver den afvist.
 • En faktura skal altid påføres info om man ønsker at pengene overføres til håndværkeren eller om den skal overføres til en selv. Det kan enten skrives på selve fakturaen hvis man har den i papirform, eller medsende info hvis man har modtaget fakturaen på mail. Står der ikke noget, vil pengene blive overført til en selv.
 • En faktura som mailes, skal altid komme fra beboeren i Studiebyen… ikke fra en håndværker.
 • En kvittering/faktura som afleveres i papirform, skal underskrives af beboeren for at der kan udbetales. Er der ingen underskrift afvises udbetalingen.

Følgende kan udbetales:

 • Materialer til selve arbejdet. F.eks. maling, tapet, gipsplader, spartelmasse, skruer osv.
 • Enkelte hjælpemidler såsom malerruller, pensler, afdækning og leje af maskiner
 • Udgifter til håndværkere og gartnere

Tommelfingerregel: Materialer der bliver en del af huset, hjælpemidler der kun sjældent kan genbruges samt fagfolk.

Følgende kan ikke udbetales:

 • Timer for eget arbejde
 • Planter og maskiner til haven
 • Værktøj og hjælpemidler som f.eks. savbukke, stiger, save, fugepistoler, filsebrædder osv.
 • Depositum ved leje af maskiner

Tommelfingerregel: Værktøj og hjælpemidler som kan genbruges.

Helt generelt kan man sige, at hvis man kan tage emnet med ved en fraflytning, så dækkes det ikke.

Vedligeholdelseskontoen er et supplement til vedligeholdelse og istandsættelse, og er kun til delvis dækning. Der må derfor næsten altid påregnes, at der skal bruges flere penge til istandsættelser og vedligeholdelse, end der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.