Udbetaling fra vedligeholdelseskonti

Guide til udbetalinger:

  • En faktura fra en håndværker skal altid stiles til beboeren – aldrig til boligselskabet. Stiles den til boligselskabet, bliver den afvist uden yderligere information.
  • En faktura skal altid påføres info om man ønsker at pengene overføres til håndværkeren eller om den skal overføres til en selv. Står der ikke noget på den, vil den blive overført til en selv.
    Det er ikke nok at skrive det i en mail. Det skal stå på selve fakturaen.
  • En bon skal underskrives af beboeren for at der kan udbetales. Er der ingen underskrift afvises udbetalingen.
Reklamer