Udbetaling fra vedligeholdelseskonti

Nedenstående formulering vedr vedligeholdelseskonti, blev besluttet på generalforsamlingen marts 2018:

”Vedligeholdelseskonti skal bruges til udvendig vedligeholdelse, hvoraf bestyrelsens pålæg og bemærkninger altid har første prioritet.
Man kan bruge indestående på sin konto til indvendig vedligeholdelse, såfremt der ikke er
behov for udvendig vedligeholdelse.”

 

Guide til udbetalinger:

  • En faktura fra en håndværker skal altid stiles til beboeren – aldrig til boligselskabet. Stiles den til boligselskabet, bliver den afvist.
  • En faktura skal altid påføres info om man ønsker at pengene overføres til håndværkeren eller om den skal overføres til en selv. Det kan enten skrives på selve fakturaen hvis man har den i papirform, eller medsende info hvis man har modtaget fakturaen på mail. Står der ikke noget, vil pengene blive overført til en selv.
  • En faktura som mailes, skal altid komme fra Jer beboere i Studiebyen… ikke fra en håndværker.
  • En bon skal underskrives af beboeren for at der kan udbetales. Er der ingen underskrift afvises udbetalingen.