Rotter og måger

Rotter:

Hvis du har set rotter eller har mistanke herom, skal du anmelde det med det samme.

Nedsænkede fliser eller huller i jorden er rimelig sikre tegn på rotter. Hvis der også findes ekskrementer, kan det ikke være tydeligere.

Du kan ringe til Kiltin på tlf.  20 97 41 11 eller anmelde det via dette linkt: http://gentofte.rotteweb.dk/newcase.aspx

I tilfælde af brud på kloak, skal du kontakte Arne Hansens Eftf. ApS på tlf 20 13 56 21 eller mail info@aheftf.dk

      

Måger:

Måger betegnes som et skadedyr når det bosætter sig i storbyer og generer befolkningen.
Desværre er vi også plaget i Studiebyen og henstiller på det kraftigste til at man ikke fordrer disse dyr.
I perioden januar til marts er det tilladt at fjerne mågereder som er ved at blive bygget.
I perioden april til januar er det ikke tilladt at fjerne hverken reder, æg eller mågeunger da de er fredet i ynglesæsonen. Er man stærkt plaget, skal man kontakte Naturstyrelsen eller teknik- og miljøforvaltningen i Gentofte Kommune.
Bolius’ hjemmeside kan man læse at de 3 bedste råd for at forebygge og fjerne dannelsen af mågekolonier er:

  • Undlad at fodre måger
  • Fjern spiseligt affald
  • Hold affaldscontainere lukket