Rotter og måger

Rotter:

Hvis du har set rotter eller har mistanke herom, skal du anmelde det med det samme.

Nedsænkede fliser eller huller i jorden er rimelig sikre tegn på rotter. Hvis der også findes ekskrementer, kan det ikke være tydeligere.

Anmeldelse af rotter skal ske på én af følgende måder, hvoraf nr. 1 er den foretrukne metode:
1: Via link Anmeld rotter
2: Pr. telefon til Gentofte Kommune på nr. 78 76 75 16
3: Pr. telefon til Kiltin på nr. 47 10 72 00

I tilfælde af brud på kloak, skal du kontakte Arne Hansens Eftf. ApS på tlf 20 13 56 21 eller mail info@aheftf.dk

      

Måger:

Måger betegnes som et skadedyr når det bosætter sig i storbyer og generer befolkningen.
Desværre er vi også plaget i Studiebyen og henstiller på det kraftigste til at man ikke fordrer disse dyr.
I perioden januar til marts er det tilladt at fjerne mågereder som er ved at blive bygget.
I perioden april til januar er det ikke tilladt at fjerne hverken reder, æg eller mågeunger da de er fredet i ynglesæsonen. Er man stærkt plaget, skal man kontakte Naturstyrelsen eller teknik- og miljøforvaltningen i Gentofte Kommune.
Bolius’ hjemmeside kan man læse at de 3 bedste råd for at forebygge og fjerne dannelsen af mågekolonier er:

  • Undlad at fodre måger
  • Fjern spiseligt affald
  • Hold affaldscontainere lukket