Rensning af regnvandsbrønde

Disse billeder er fra et sted i rækkehusene efter tagudskiftningen og viser hvad en fyldt og urenset regnvandsbrønd kan forårsage.
Alle skader og reparationer efter en sådan omgang, står for egen regning.

Klik på dette link for at se en video fra Bolius om hvordan man nemt renser sin regnvandsbrønd

 

 

Sådan ser en regnsvandsbrønd ud:

Følgende er fra Nordvands hjemmeside.

Sådan fungerer din kloak

Afløb af spildevand fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til kommunens afløbssystem ude i gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så man kan komme til at rense afløbssystemet.

Alle afløbssystemer skal vedligeholdes
Selv om dit afløbssystem fungerer, kræver det alligevel jævnlig vedligeholdelse.

Her er et par gode råd:

  • Rens jævnligt alle vandlåse og gulvafløb
  • Tilse  og rens jævnligt pumper, højvandslukker m.v.
  • Rens dine tagrender hvert år efter løvfald
  • Rens sandfang i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
  • Løft dækslet på din rensebrønd en gang imellem, og se efter begyndende forstoppelse
  • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, kan det betyde fejl i afløbssystemet
  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Brug i stedet i affaldsposen
  • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet.
  • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer ud i afløbet.

Alle reparationer på dit afløbssystem, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Der er noget galt med afløbssystemet
Ind imellem sker det, at afløbssystemet ikke fungerer. Her er et par gode råd om, hvad du så kan gøre.

Det lugter af kloak
Lugter der af kloak inde i huset, er der fejl på kloakken.
Undersøg om der er vand i alle vandlåse i gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet, og fyld eventuelt efter.

Hjælper det ikke, skal vandlåse og gulvafløb måske renses.
Lugter det stadig, kan der være defekter i dit afløbssystem. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester.

Vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask
Vandlåsen er ved at være stoppet. Du skal rense vandlåsen.

Vandet forsvinder langsomt fra wc
Det er tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Løft dækslet og efterse  din rensebrønd foran huset.

Er rensebrønden fuld af vand kan forstoppelsen sidde i den offentlige del af stikledningen. Kontakt Nordvand  på telefon 39 45 67 00. Så kommer vi så hurtigt som muligt med en spulevogn og renser ledningen uden udgift for dig.

Er rensebrønden er tom, er forstoppelsen i din del af afløbssystemet. Kontakt et spulefirma, der kan rense systemet.

Gentagne forstoppelser
Hvis du gentagne gange får forstoppelse bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader.