Persondataforordningen – GDPR

Persondataforordningen

Persondataloven har eksisteret siden år 2000. Den har dog ikke været så stram og har kun været håndhævet i et lille omfang. Som privatpersoner er det nu derfor rigtig godt for os alle, at der bliver strammet op, så vores data ikke indsamles uden samtykke eller hjemmel og dermed benyttes uhensigtsmæssigt. Stramningen hedder persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) og træder i kraft d. 25. maj 2018

Studiebyens behandling af persondata:
I Studiebyen skal vi naturligvis også leve op til de nye regler.
Studiebyen behandler ingen følsomme personoplysninger da dette dækker over race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold. Til gengæld behandler vi almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, cpr.nr, bankkontonumre, navn på ægtefælle/samlever mm.
Blot fordi oplysninger er almindelige betyder det dog ikke at de ikke skal behandles med omhu.
I Studiebyen opbevares alle oplysninger enten digitalt uden adgang for uvedkommende eller i et aflåst fysisk arkiv.
Alle oplysninger opbevares til man fraflytter og alt mellemværende er afsluttet. Der kan dog være dokumenter, der gemmes i længere tid, hvis der er hjemmel for det. Disse dokumenter kan f.eks. være ansøgninger og svar fra bestyrelsen på ombygninger.
Desuden vil navn og adresse blive gemt i 5 år efter fraflytning jf. bogføringsloven § 10.
Personoplysninger i form af navn, adresse og tlf.nr videregives til forsikringsselskabet ifm en skade.

Medlemsinformation:
Medlemsinformationen i Studiebyen fungerer som et middel til information – heriblandt også vigtig information såsom stigning af boligafgift.
Medlemsinformationen er derfor ikke at betegne som et nyhedsbrev og vil fortsat blive leveret via mail. Meget få i Studiebyen modtager medlemsinformationen på papir og dette vil fortsætte indtil andet meddeles.

Generalforsamlingsreferater:
Generalforsamlingsreferater er fjerne fra hjemmesiden. Mangler man et referat, kan man bede undertegnede om at få det tilsendt.

Billeder:
Det er tilladt at vise situationsbilleder af folk på en hjemmeside uden at have samtykke jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. Dog er det altid muligt for den enkelte at få fjernet et billede hvor man selv figurerer, hvis man ønsker det.
Støder man på et billede på hjemmesiden fra f.eks. en sommerfest eller fra fastelavn som man ikke ønsker at have liggende til frit skue, så bare send en mail. Så fjerner jeg det med det samme.