Opladning af el-biler

Bestyrelsen er af en el-sagkyndig beboer blevet gjort opmærksom på, at der er risiko for potentielt farlige situationer, hvis man etablerer privat opladestation for elbil, uden en el-installatør på forhånd har undersøgt forsyningskablernes kapacitet.
Har man planer om etablering af opladestation i forbindelse med et af Studiebyens huse, skal man være opmærksom på flere ting, i relation til elforsyningen.
Det skal først og fremmest undersøges, om den elforsyning der er etableret til huset, er tilstrækkelig til formålet.
Det er særligt ved rækkehusene og muligvis også ved dobbelthusene der kan forekomme ”flaskehalse”, som ved ufagmæssig installation af opladeudstyr, kan afstedkomme for hård belastning af forsyningskablerne, med potentiel risiko for nedsmeltning af kabler og antændelse af brand til følge.
I rækkehusene deles typisk flere boliger om det samme hovedkabel, der kommer ind ude fra vejen, og er man (el-installatøren) ikke opmærksom på dette forhold, kan der opstå problemer.
For alle byens huse (både række- dobbelt- og enkelthuse) gælder, at man inden etablering af ladestation, skal bede en autoriseret el-installatør undersøge, hvorvidt kablerne i målertavlen er kraftige nok til at etableringen kan foregå uden problemer.
Det er ærgerligt at have anskaffet sig en fin ny elbil, og først bagefter finder ud af, at man ikke umiddelbart kan etablere opladestation ved sin bolig.
Vi råder derfor kraftigt til, at man forud for anskaffelse af elbil, snakker med sin el-installatør.