Om Studiebyen

Historie

Vor tidligere formand Knud Rask fortæller:

På grænsen mellem København og Gentofte Kommune, hvor Lyngbyvej og Bernstorffsvej mødes, ligger en samling boliger, som kaldes “Studiebyen”. I 75 år har husene ligget dér – godt gemt af vejen bag den lille park, som officielt hedder Søholm Lund, men af beboerne i Studiebyen kaldes “Lundeskoven” eller blot “Skoven”.

Studiebyen er et boligselskab bestående af rækkehuse samt enkelt- og dobbelthuse i alt 104 boliger, som ligger fordelt på Rygårds Allé og sidevejene Sømarksvej og Lundeskovsvej med Lundekrogen og Skovlæet.
På initiativ af blandt andet direktør F.C. Boldsen – KAB og Gentofte Kommune, som solgte Søholms jorde øst for Lyngbyvej/Bernstorffsvej til den selvejende boligforening, kunne Studiebyen holde stiftende generalforsamling d. 25. april 1921.
Direktør Boldsen havde længe arbejdet med tanken om at opføre haveboliger eller havebyer efter engelsk mønster, hvor man efter endt arbejde kunne komme ud i grønne omgivelser.

Men Boldsen ville mere end bygge boliger. Han havde fået den idé, at der på dette sted også kunne gennemføres et eksperiment med at afprøve forskellige boligtyper og byggematerialer. Herved kunne der indvindes erfaringer, som kunne være til nytte ved planlægning af tæt, lavt boligbyggeri. Der blev eksperimenteret med nye hustyper, og ny byggeteknik blev prøvet af med bl.a. ændrede konstruktioner og arbejdsgange.
Det var KAB’s hensigt at skabe et “Leksikon vedrørende det lave byggeri”, som fagfolk kunne bruge som opslagsværk.

Man udvalgte 23 forskellige arkitekter med KAB’s egen arkitekt Peter Nielsen som koordinator. Foruden at være medarkitekt på rækkehusene og husene i Skovlæet, skulle han samle de mange projekter til en helhed. Han sørgede for at det ofte var samme arkitekt, som opførte huse, enten ved siden af hinanden eller overfor hinanden som f.eks. ved alle dobbelthuse.
Navnene på Studiebyens arkitekter viser, at KAB engagerede sig med dem, der enten var eller senere blev førende inden for professionen. Her skal blot nævnes navne som:

  • Kay Fisker som også har tegnet Vestersøhus, Dronningegården og storkarréen Hornbækhus.
  • Anton Rosen: Palads Hotel og Tuborgs administrationsbygning på Strandvejen.
  • Prof. Ivar Bentsen: Bakkehusene, Blidah Park i Hellerup, Niels Steensens Hospital, ombygning af Frederiks Hospital til Kunstindustrimuseet sammen med Kaare Klint. Endvidere var han medstifter af Byplanlaboratoriet i 1921.
  • Torkild Henningsen: Bakkehusene, Sundvænget i Hellerup og Fuglebakken på Frederiksberg.
  • Prof. Edvard Thomsen: Søndermarkens kapel og krematorium samt Øregaard Gymnasium.
  • Poul Holsøe: Havebyen ved Grøndalsvænge og Emdrup Skole. Stadsarkitekt i København.
  • Tyge Hvass: “Danmarks Hus” i Paris og New York og Willumsens Museum i Frederikssund.

Hver af de 23 arkitekter har nedfældet sine tanker vedrørende udformingen af huse til Studiebyen i bogen “Stydiebyens huse”, som F.C. Boldsen og KAB udgav i 1924. l den beskrives bl.a. forsøg med forskellige facadematerialer samt isoleringsmaterialer, som skulle slutte med målinger af varmegennemstrømning gennem murene på 8 huse i Skovlæet.
Denne måling blev aldrig foretaget. Da måleinstrumenterne nåede frem, var husene allerede taget i brug, og da beboerne havde forsynet indervæggene med et utal af søm til ophæng af billeder, kunne der ikke skaffes tilstrækkelig stor vægflade til de påtænkte målinger.

Meget af vort byggeri bærer præg af efterkrigstidens sparebestræbelser og knaphed på materialer. Mellem rækkehusenes boliger er der kun halvstensmur, som i dag giver så store støjmæssige problemer, at mange opfører lydisolerende vægge mod nabo.
Undergrundens eng- og mosejord virker nedbrydende på vore fundamenter, og da fundamenter nok er ført til frostfri dybde men ikke til fast grund, har vi haft mange og store fællesudgifter til omstøbning af fundamenter især i Skovlæet.
Husene lejes, men såvel den indvendige som den udvendige vedligeholdelse påhviler hvert enkelt medlem, men ved uforudsete hændelser, som f.eks. sætninger i fundamenter og mure, påtager boligselskabet sig udgifterne, som fordeles over boligafgifterne.

Studiebyen er erklæret bevaringsværdig og såvel bestyrelse som beboerne medvirker til at bevare den af arkitekterne afstukne arkitektur, så vidt det overhovedet er muligt. l rækkehusene udskiftes således efterhånden de moderne døre, mange anskaffede i 60’erne, til de oprindelige 2-fløjede døre.
Ved udskiftning af døre i enkelt- og dobbelthuse tilstræbes det også at genskabe de gamle døre.
Nye vinduer skal være med smalle sprosser og rækkehusbeboerne skal følge en brugervejledning vedr. farver og hegn.
Endvidere har Studiebyen det særkende, at husene går i arv gennem generationer eller ved ledighed tildeles “børn af byen”, det vil sige at man har tætte familiemæssige relationer til stedet her.
På den måde er Studiebyen en landsby i storbyen, hvor flere generationer bor i nærheden af hinanden. Mange af os har leget sammen som børn eller har gået i skole sammen.

Ved vort 75-års jubilæum udgav vi en bog, hvori vi har samlet indlæg, skrevet af vore unge og ældre beboere, hvoraf nogle var med fra starten. Tilsammen giver disse historier et billede af familieliv og børns leg gennem 4 generationer.
Endvidere gives et resumé af KAB’s historie i relation til Studiebyen og bogen slutter med en opfølgning af Studiebyens historie.
Med den første bog i tankerne har vi kaldt bogen “Studiebyens huse og godtfolk”.
Interesserede kan erhverve bogen for 100 kroner, ved henvendelse til forretningsføreren.

Arkitekter

Rækkehusene og porten på Rygårds Alle  Peter Nielsen, Aug. Rasmussen og V. Rørdam
Skovlæet                                                          Peter Nielsen & O. Falkentorp
Lundekrogen 3, 4                                           Claudius Hansen

Lundekrogen 5                                               Henning Jørgensen
Lundekrogen 6, 7, 8                                       Anton Bendix
Lundekrogen 9, 10                                         Kay Fisker
Sømarksvej 19, 20, 21, 12                             Svend Møller & Ponsaing
Sømarksvej 23, 24, 25, 26                             Edvard Thomsen
Sømarksvej 27, 28, 29, 30                             Ivar Bentsen & Torkild Henningsen
Lundeskovsvej 6, 8                                         Henning Hansen
Lundeskovsvej 10, 12, 13, 15                       Carl Schiøtz
Lundeskovsvej 14, 16, 17, 19                       Kaj Turin
Lundeskovsvej 18, 20                                     Jesper Tvede
Lundeskovsvej 21, 23, 25                              Poul Holsøe
Lundeskovsvej 22, 27                                     Alf Brandt
Lundeskovsvej 24, 29                                     Henning Jørgensen

Lundeskovsvej 26, 31                                     Tyge Hvass
Lundeskovsvej 28, 30, 33, 35                        Anton Rosen
Lundeskovsvej 32, 37                                     K. Kirkerup

Lundeskovsvej 34, 36, 39                              H.J. Tvede
Rygårds Alle 100, 127                                    Poul Hauggaard & Ole Falkentorp
Rygårds Alle 102, 121                                    Sigurd Christensen