Kontakt

Administration

Forretningsfører
Elizabeth Hjortborg
Rygårds Alle 56
2900 Hellerup
Tlf: 26 20 16 12
Regnskabsfører
Søren Jexen
Sømarksvej 29
Tlf: 39 61 26 74

Mail: regnskabsfoerer@studiebyen.dk

Bestyrelsen

Vi har en bestyrelse bestående af syv personer. De fem er valgt blandt medlemmerne, én er valgt fra KAB-regi og én er repræsentant for Gentofte Kommune.

Formand
Flemming Ekstrøm
Rygårds Alle 102
Tlf: 41 82 64 04
Næstformand Søren Eriksen
Jannie Christiansen
Jens Milbrat
Mette Fjeldsted
Valdemar Høiris
, Gentofte Kommune
Birthe Houlind, KAB.

.