Kalender

Hussyn:
I lige år synes lige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Lundekrogen.
I ulige år synes ulige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Skovlæet.
Der kan dog forekomme syn af huse udenfor ovenstående plan.
Datoer informeres på medlemsinformation, når de er fastlagt.

Storskrald og haveaffald:
Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.
Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger.
Storskrald og haveaffald må ikke sættes ud på fortovet før tidligst dagen før afhentning.

Affaldsindsamling:
Hvert år holder vi affaldsindsamling i Studiebyen. Det er altid hyggeligt og det er dejligt at få fjernet lidt af det skrald som er landet i vores hække i løbet af året.
26. april 2020 – dog er det udskudt indtil vi ved mere om Corona-virussen.

Loppemarked:
Loppemarked 2020: Dato meldes ud senere

Sommerfest:
Næste sommerfest afholdes i 2021 og du kan godt glæde dig allerede 🙂

Fastelavn i de kommende år:
14. februar 2021. Inklusiv en tønde for de voksne 🙂
27. februar 2022

Bestyrelsesmøder i 2020:
7. januar
18. februar
10. marts
21. april
12. maj
16. juni
25. august
15. september
20. oktober
17. november

Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 dage før det pågældende møde.

Generalforsamling 2020:
26. marts i Helleruplund Kirke – Udskudt pga. Corona-virus.
Vi håber at kunne indkalde snarest.