Kalender

Hussyn:
I lige år synes lige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Lundekrogen.
I ulige år synes ulige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Skovlæet.
Der kan dog forekomme syn af huse udenfor ovenstående plan.
Datoer informeres på medlemsinformation, når de er fastlagt.

Storskrald og haveaffald:
Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.
Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger.
Storskrald og haveaffald må ikke sættes ud på fortovet før tidligst dagen før afhentning.

Affaldsindsamling:
Hvert år holder vi affaldsindsamling i Studiebyen. Det er altid hyggeligt og det er dejligt at få fjernet lidt af det skrald som er landet i vores hække i løbet af året.

Loppemarked:
Loppemarked 2019: Afholdes med boderne til sommerfesten.

Sommerfest:
Næste sommerfest 24. august 2019.
Invitation til Studiebyen Sommerfest 2019

Fastelavn i de kommende år:
23. februar 2020. Inklusiv en tønde for de voksne 🙂
14. februar 2021
27. februar 2022

Bestyrelsesmøder i 2019:
8. januar
19. februar
5. marts
2. april
28. maj
18. juni
18. september
8. oktober
19. november

Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 dage før det pågældende møde.

Generalforsamling
2020: Afholdes i marts