Kalender

Hussyn:
I lige år synes lige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Lundekrogen.
I ulige år synes ulige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Skovlæet.
Der kan dog forekomme syn af huse udenfor ovenstående plan.
Datoer informeres på medlemsinformation, når de er fastlagt.

Storskrald og haveaffald:
Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.
Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger.
Storskrald og haveaffald må ikke sættes ud på fortovet før tidligst dagen før afhentning.

Affaldsindsamling:
Hvert år holder vi affaldsindsamling i Studiebyen. Det er altid hyggeligt og det er dejligt at få fjernet lidt af det skrald som er landet i vores hække i løbet af året.

Loppemarked:
Loppemarked 2023: Meldes ud senere.

Sommerfest:
Tak for en dejlig 100-års fest til alle. Vi glæder os allerede til næste.

Fastelavn i de kommende år – inklusiv tønder for de voksne 🙂
19. februar 2023
11. februar 2024
2. marts 2025
15. februar 2026

Bestyrelsesmøder i 2023:
17/1
28/2
• 21/3
25/4
• 23/5
20/6
• 22/8
• 19/9
24/10
• 21/11

Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 dage før det pågældende møde.

Generalforsamling 2023:
Afholdes d. 29. marts i Helleruplund Kirkes Sognegård