Info fra bestyrelsen

Her på siden vil du finde kort info om de seneste emner, der er diskuteret på bestyrelsesmøderne. Vores mål er at alle føler sig vel informeret.
Mange hilsner fra alle i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde d. 22. november 2017:
Hjertestarter: Desværre er der kommet afslag fra TrygFonden om hjertestarter, men Boligselskabet har besluttet at det er nødvendigt at have en hængende i nærområdet og der vil derfor blive hængt en hjertestarter op snarest.

Nabohjælp: Det er naturligvis vigtigt at vi alle kan føle os trygge og i den forbindelse er den bedste måde at hjælpe hinanden.
På nabohjælp.dk kan man tilmelde sig en lille eller større gruppe af dem man bor i nærheden af. Læs meget mere på siden og brugen af smartphone og gruppebeskeder.
Det er selvfølgelig bedst hvis så mange som muligt er tilmeldt. Vi er allerede nogle stykker, der har tilmeldt os og håber på endnu flere 🙂