Forsikring

Skade på glas, rør og bygning

Meget nyttig hjemmeside for at sikre dit hjem: www.tryghedsraadgiveren.dk
Studiebyens forsikringselskab er Alm. Brand.
Policen findes her:  Police Alm. Brand 2018

Glasskader:
Der er en selvrisiko på kr. 1.000,- ved hver enkelte glasskade.
Selvrisikoen skal betales af beboeren selv.
Har man en skade der løber op over kr. 1.000,- skal man ringe til glarmester Kaj B. Hansens Eftf. på tlf. 39 62 07 66 og giv besked på mail til forretningsføreren. Man skal dog være opmærksom på at man stadig selv skal betale kr. 1.000,-.
Bestyrelsen anbefaler at man bruger Kaj B. Hansen selvom det er en skade der ikke er dækket af garantien.
Link til kaj B. Hansen: www.kajbhansen.dk

Rørskader:
Hvis man oplever skader på rør, vvs eller kloak, skal man selvfølgelig sørge for at slukke for vandet, så der ikke løber unødigt vand ud.
Husk at gøre forretningsføreren opmærksom på skaden.
Vær opmærksom på at forsikringen ikke dækker synlige rør.

Anmeld en skade:
Har du andre skader end ovenstående, bedes du kontakte forretningsføreren.

Udgifter vedr. undersøgelser:
Udgifter vedr. undersøgelser om skader påhviler medlemmet, indtil skaden er accepteret af forsikringsselskabet.