Ansøgninger til bestyrelsen

Vejledning til ansøgninger til bestyrelsen. Hjælp til selvhjælp.

Når du ansøger bestyrelsen om en ændring vedr. din bolig eller have, skal du sørge for at gøre den så klar, forståelig og fyldestgørende som muligt.

Hvis bestyrelsen er i tvivl om noget vedr. din ansøgning, er der risiko for at den ikke kan behandles og du vil blive bedt om at uddybe det, der er tvivl om. Det forsinker naturligvis din proces, og dit ønske om at komme i gang bliver dermed udskudt. Nedenstående tjekliste bør derfor følges i forhold til hvad du søger om og er gældende uanset om arbejdet skal udføres ind- eller udvendigt.

Du skal tage stilling til nedenstående:

  1. Hvad ansøger du om?
  2. En beskrivelse af nu og efter – gerne med billeder.
  3. Plantegning, snit og tegning af færdigt projekt.
  4. Materialebeskrivelse.
  5. Farvevalg.
  6. Opstalt/facadetegninger.
  7. Kloakplan hvis projektet har med kloak at gøre.

Alle tegninger skal være målfaste og udføres i målestoksforhold. Gerne 1:100.

Regler om afstand til skel, højder, energiforhold, konstruktioner mm skal overholdes og kan findes på www.bygningsreglementet.dk

Husk at en ansøgning aldrig kan blive for veludført og for grundig. 🙂

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Elizabeth Hjortborg
Forretningsfører